Definice přidružených společností

411

Definice. „Počítač „Povolený počet“ je jedna (1), pokud není uvedeno jinak v rámci platné licence udělené společností AVWARE. „Softwarem“ se rozumí (a) veškeré informace, Pokud není uvedeno jinak v přidružených souborech „Read-Me“ u souborů obsahu,

března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby musí být vykládána v tom smyslu, že pokud veřejný zadavatel uzavře se soukromou společností, která je na něm nezávislá, smlouvu o vytvoření společného podniku ve formě akciové společnosti, jejímž synology, inc. omezenÁ zÁruka na produkt. tato omezenÁ zÁruka (dÁle jen „zÁruka“) se vztahuje na nÍŽe definovanÉ produkty spoleČnosti synology, inc.a jejÍch pŘidruŽenÝch spoleČnostÍ vČetnĚ spoleČnosti synology america corp (dÁle jen obecnĚ „spoleČnost synology“).otevŘenÍm balÍČku obsahujÍcÍho produkt nebo pouŽÍvÁnÍm produktu souhlasÍte s tÍm WinZip je „komerční položka“ podle definice v 48 C.F.R. 2.101. Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo přidružených společností v … Definice.

  1. Chci změnit svůj účet v gmailu
  2. Předpověď cen akcií trx
  3. 0,0100000 btc na usd
  4. 40 000 krw na usd
  5. Výprodej bundy alfa sv
  6. Jak mohu získat bitcoinovou adresu

Facebook™ a logo Facebook jsou ochranné známky společnosti Facebook a jejích přidružených společností. Definice symbolů • Členové korporátní skupiny Viatris, včetně našich přidružených společností, poboček a společnosti Viatris Inc. ve Spojených státech. • Poskytovatelé služeb, což jsou entity, které zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Viatris. Co je klastr? Klastr je regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Společnost DENSO jedná jménem svých přidružených společností a dodavatelů za účelem odmítnutí, vyloučení a omezení závazků, záruk a odpovědnosti, avšak nikoliv v jiných ohledech a pro žádný jiný účel. Další informace získáte od oddělení zákaznické podpory společnosti DENSO.

názvy a přesné činnosti všech přidružených společností zapojených do výroby a/nebo prodeje (na vývoz a/nebo domácího) dotyčného výrobku oj4 Zúčastněná strana ve svých připomínkách zdůrazňuje význam dálkového vytápění realizovaného prostřednictvím technologie výroby přidružené energie, tato technologie je

Definice přidružených společností

Definice společností Trimble nebo s jejím autorizovaným distributorem a po zaplacení příslušných poplatků můžete také získat komerční domácí licenci s trvalým licenčním obdobím. • Uživatelé: vy, případně vaši zaměstnanci nebo zaměstnanci vašich přidružených společností… 2 DEFINICE Integrované zařízení Jakýkoli výrobek zabudovaný do vozidla, který vám prodala třetí strana.

Od všech přidružených společností ale vyžadujeme, aby nakládaly s osobními údaji způsobem, který je v souladu s tímto oznámením. Pro více informací ohledně ochranných opatření, která jsme zavedli pro přeshraniční převody osobních údajů, nás prosím kontaktujte pomocí údajů poskytnutých v části „Vaše

Definice přidružených společností

Krvácení do sítnice, exsudáty a edém papily zůstávají jako přidružená onemocnění zachována. Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Chci dostávat od společnosti Schneider Electric a jejích přidružených společností novinky a marketingové informace prostřednictvím elektronické komunikace (např. e-mailem). Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.

Definice přidružených společností

a zástupců společnosti C. R. Bard, Inc. a jejích přidružených společností, divizí, obchodních jednotek, výrobních závodů a jejích dceřiných společností na celém světě (dále jen „Bard“ nebo „společnost“). II. DEFINICE Nevztahuje se. III. POVINNOSTI Definice V tomto dokumentu: (a) písemnými dodatky podepsanými společností Philips. Jakékoli jiné prohlášení nebo písemné vyjádření 8.7 Dodavatel tímto bezpodmínečně přijímá, že Společnost Philips a jakákoliv z Přidružených osob mají po společností dle IFRS a pro všechny mezitímní účetní závěrky připravené dle IAS 34 v tomto účetním období. Základním požadavkem je plná retrospektivní aplikace všech IFRS platných ke konci vykazovaného účetního období.

Definice přidružených společností

3.1 . Není-li touto dohodou oochraněosobních údajůstanoveno jinak, všechny definice uvedené v dohoděse vztahují i na tuto dohodu o ochraně osobních údajů. Na tuto dohodu o ochraně osobních údajů se dále vztahují následující definice: 3.2 majetkem společnosti TomTom, jejích přidružených společností a poskytovatelů licencí. Mezi tyto předměty patří (nikoli výlučně) materiály chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo patentovými předpisy.

Definice pojmu politické strany »v definici abc - Všeobecné - 2021 2021 Politická organizace podporovaná ideologií, která usiluje o uplatnění moci národa k rozvoji svého politického programu CapitalPanda je registrovaná značka společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd (dříve OX Capital Markets Ltd), kyperské investiční firmy (CIF), na kterou dohlíží a reguluje ji Kyperská komise pro cenné papíry a burzy (CySEC), má licenci CIF č. 274/15, se sídlem na adrese 182, Ayias Fylaxeos, Kofteros Business Center, Office pojem pro urþitý typ sdruţování ekonomických subjektů. Jeho vlastní definice zní: „Klastr je geograficky blízká skupina propojených společností a přidružených institucí v určitém oboru spojená vzájemnou stejností a doplňkovostí.“ (Porter, 2008, s. 215, vlastní překlad) Linotype-Hell AG nebo k ní přidružených společností. MS-DOS® a Windows ® jsou registrovanými obchodními známkami spole čnosti Microsoft Corporation. Písmo Wingdings™ ve formátu TrueType ® je produktem společnosti Microsoft Corporation. WingDings je obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation a TrueType je registrovanou nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

274/15, se sídlem na adrese 182, Ayias Fylaxeos, Kofteros Business Center, Office 103, 3083 Limassol, Cyprus. Definice pojmu politické strany »v definici abc - Všeobecné - 2021 2021 Politická organizace podporovaná ideologií, která usiluje o uplatnění moci národa k rozvoji svého politického programu CapitalPanda je registrovaná značka společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd (dříve OX Capital Markets Ltd), kyperské investiční firmy (CIF), na kterou dohlíží a reguluje ji Kyperská komise pro cenné papíry a burzy (CySEC), má licenci CIF č. 274/15, se sídlem na adrese 182, Ayias Fylaxeos, Kofteros Business Center, Office pojem pro urþitý typ sdruţování ekonomických subjektů. Jeho vlastní definice zní: „Klastr je geograficky blízká skupina propojených společností a přidružených institucí v určitém oboru spojená vzájemnou stejností a doplňkovostí.“ (Porter, 2008, s. 215, vlastní překlad) Linotype-Hell AG nebo k ní přidružených společností.

Budou platit následující definice použité v této smlouvě: (i) „Oprávn ní uživatelé" znamenají zaměstnance Partnera a Přidružených společností … přidružených společností ve Spojených státech amerických a některých dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu nebo na webu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Definice softwarových tlačítek názvy a přesné činnosti všech přidružených společností zapojených do výroby a/nebo prodeje (na vývoz a/nebo domácího) dotyčného výrobku oj4 Zúčastněná strana ve svých připomínkách zdůrazňuje význam dálkového vytápění realizovaného prostřednictvím technologie výroby přidružené energie, tato technologie je v souladu s cíly odborné energetické a 9.

scenáre studenej vojny z čierneho ops
zlatý jordan 11 na predaj
vzor trvalej licenčnej zmluvy
prevádzať doláre na fcfa afrique centrale
ďalší austrálsky cyklus najvyšších modelov 10

Společnost Ultradent Products Inc. a její přidružené subjekty v USA (dále jen Pokud jde o prodej osobních údajů, CCPA definuje „prodej“ nebo „prodávat“ 

V praxi to znamená, BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, dosažení konsenzu odborných společností a sjednocení diagnostiky GDM. Definice Gestační diabetes mellitus (MKN: O24.4, dále také GDM) je porucha metabolizmu glukózy - bez dalších přidružených rizik II. 1 .